Üzleti feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 


I.Alapvető rendelkezések

1. Ezen szerződési feltételek különösen az eladó és a vevő jogait és kötelezettségeit szabályozzák az áruk (cikkek) árusításában a www.kouzelnehry.cz cseh online áruházban, beleértve annak összes nyelvi változatát, azaz a magyar nyelvű verziót is, amely elérhető www.varazslatosjatekok.hu oldalról (a továbbiakban „Internetes Áruház“ és „ÁSZF, feltételek“).


2. Ezek a feltételek az alábbiakban meghatározottak szerint az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződés szerves részét képezik. A vételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a jelen feltételekkel szemben.


3. Az internetes áruház - ideértve a www.varazslatosjatekok.hu weboldalt is - használatából eredő vagy azzal kapcsolatos jogviszonyokat, beleértve az Eladó és a Vevő közötti összes megállapodást, ideértve különösen az adásvételi szerződést, a Cseh Köztársaság törvényei szabályozzák, tekintet nélkül arra, hogy honnan valósult meg a hozzáférés az említett weboldalhoz. Azaz, ha az adásvételi megállapodással létrehozott kapcsolat nemzetközi elemet tartalmaz, akkor arra mindenképpen a Cseh Köztársaság jogszabályai az irányadók. Ez nem érinti a fogyasztók általánosan kötelező érvényű jogszabályokból eredő jogait.

4. Az eladó egyoldalúan megváltoztathatja vagy kiegészítheti a Feltételek megfogalmazását. A feltételek és azok bármilyen későbbi módosítása az internetes áruházban való közzétételkor lép hatályba  (azaz a magyar nyelvi változat a www.kouzelnehry.cz és/vagy a www.varazslatosjatekok.hu címen). Ez a rendelkezés nem érinti a feltételek korábbi változatai (verziói) érvényességi ideje alatt felmerülő jogokat és kötelezettségeket; ezért a vevőt a vételi szerződés megkötésekor hatályos Feltételek megfogalmazása köti, amelyhez hozzájárul a Megrendelés elküldésével az alábbiakban meghatározottak szerint.

 

II.Az Eladó adatai


1. Az eladóval különösen az alábbiak szerint lehet kapcsolatba lépni:
E-mail:  info@varazslatosjatekok.hu Az e-mailekre általában 2 munkanapon belül válaszolunk (cseh és/vagy angol nyelvű kommunikáció során)További elérhetőségeink megtalálhatók a www.varazslatosjatekok.hu/szemelyes-adatok-vedelme oldalon.Közvetlen telefonos kapcsolatfelvétel az eladóval: + 420 771 170 091 (a hívásokat általában cseh és/vagy angol nyelven kezeljük).

 

III.Az alapfogalmak meghatározása


1. Az alábbi kifejezéseknek a következő jelentése van a feltételek teljes szövegében:

 a) Az eladó Kožuch František, cégjegyzékszám: 67844197, adószám: 7803052455, székhely Chomutovská 1361 Kadaň, 432 01, Cseh Köztársaság, kézbesítési cím ugyanott. Az eladó az online áruház üzemeltetője.

 b) A vevő olyan fogyasztó vagy vállalkozó, aki az internetes áruházon keresztül adásvételi megállapodást köt az eladóval. Ha a jelen Feltételek  egy adott esetben kifejezetten másként nem rendelkeznek, akkor a „vevő“ kifejezés magában foglalja mind a – fogyasztót, mint vevőt, mint a vállalkozót mint "vevőt".

 c) A fogyasztó a 89/2012 sz. polgári törvénykönyv (a továbbiakban „polgári törvénykönyv“) 419 §-a értelmében  olyan személy, aki az adásvételi szerződés megkötésekor és teljesítésekor üzleti vagy egyéb vállalkozói tevékenysége vagy szakma önálló teljesítése keretében nem jár el. Olyan személy, aki termékeket vásárol vagy szolgáltatásokat használ, más célokra, mint hogy e termékekkel vagy szolgáltatásokkal kereskedjen. A fogyasztónak nem minősülő vásárló az a személy, aki üzleti tevékenysége keretein belül jár el a szerződés megkötésekor és teljesítésekor (vállalkozó).

 d) Az adásvételi szerződés az eladó és vevő között a megrendelés vevőnek történő kézbesítése pillanatában van megkötve.

 e) Megrendelés alatt az áruk (cikkek) megrendelése értendő, amelyet a Vevő az internetes áruházon keresztül valósított meg. A megrendelés megerősítése általában visszaigazoló e-mail által történik, különösen ezen feltételek IV. cikke 7. bek. értelmében, melyet a vásárlónak az eladó arra az e-mail címre küld, amelyet a vásárló a megrendelés során feltüntetett az internetes üzletben létrehozott megrendelésben. Az ilyen Megrendelés a Vevőre nézve kötelező érvényű.

 f) Előrendelés az ilyen áruk (cikkek) a vevő általi előzetes lefoglalása, amelyeket az eladó valószínűleg csak a jövőben tárol készletén, és amelyeket viszonteladásra szán, és amelyek ugyanakkor lehetővé teszik a Vevőnek, hogy előrendeljen az online áruházban. A Vevő tudomásul veszi, hogy az előrendelésre szánt áruk esetében az előrendeléskor az eladó nem ismeri pontosan az áruk szállításának dátumát, árát és/vagy az áruk egyéb tulajdonságait. Ezért az előrendeléseknél az eladó megváltoztathatja az (előrendelt) áruk árát, szállítási dátumát, tulajdonságait és minden egyéb tényét, különösen azokat a tényeket, amelyek az előrendelés időpontjában az eladó számára nem állnak rendelkezésre vagy ismeretlenek, mindaddig, amíg ezek az áruk az eladó készletébe lesznek szállítva és viszonteladásra jelölve. Az árváltozásról, ill. egyéb, az előrendelés időpontjában ismeretlen tényekről, az eladó megfelelő módon tájékoztatja a vevőt, általában e-mailben vagy telefonon, és a vevő ezen új információk alapján visszavonhatja az előrendelést.

 g) Az ügyfél fiók értelme ezen feltételek VI. cikke szerint értendő.


2. Az ezen cikk 1 bekezdésében bevezetett kifejezések (valamint a jelen Feltételekben szereplő összes többi kifejezés) értelme megmarad, még akkor is, ha azokat a Feltételekben kisbetűvel vezetik be, vagy más formában vagy számban, kivéve, ha a Feltételek kontextusából és jelentéséből másként következik.

 

IV.Megrendelés és az adásvételi szerződés megkötése

1. A vevő a megrendelést az internetes áruházban a következő módon végzi:
 a) a megrendelés elküldése az eladónak a felhasználói fiókon keresztül, miután az internetes áruházban kitöltötte a megrendelőlapot és megismerte a jelen feltételeket (ideértve a vevő ezen feltételekhez történő hozzájárulásának megerősítését); vagy
 b) a megrendelés elküldése az eladónak előzetes regisztráció nélkül, azaz felhasználói fiók létrehozása és/vagy a fiókba való bejelentkezés nélkül, miután az internetes áruházban kitöltötte a megrendelőlapot és megismerte a jelen feltételeket (ideértve a vevő ezen feltételekhez történő hozzájárulásának megerősítését).

2. Az így teljesített és elküldött (benyújtott) megrendelés az eladónak történő kézbesítéskor kötelező érvényűnek tekintendő.

3. Az áru megrendelését a vevő az internetes áruházban konkrétan úgy végzi, hogy az internetes áruházban kiválasztja az árut, beleértve az áru mennyiségét (azáltal, hogy „berakja a kosárba“), továbbá megfelelő módon kitölti a megrendelőlapot (ideértve különösen a vevő szállítási és számlázási adatait, valamint az áruszállítás módjának kiválasztását és az áru fizetését), és elküldi (benyújtja) a megrendelést az eladónak (a "megrendelés küldése" gombra kattintva). A vevő a megrendeléssel kapcsolatos adatokat ellenőrizheti és megváltoztathatja a megrendelés eladónak történő elküldésének (benyújtásának) pillanatáig. 

4. A vevő felel az általa elküldött megrendelés során megadott összes adat pontosságáért, időszerűségéért és teljességéért (beleértve azokat is, amelyek a vevő felhasználói fiókjára vonatkozó adatokból származnak, ha felhasználja azt); az eladónak megküldött megrendelésben megadott adatok helyesnek, aktuálisnak és teljesnek tekintendők. A vevő különösen köteles a megrendelésen belül a megrendelőlapon minden kötelezőnek megjelölt adatot kitölteni, megismerni a feltételeket és megerősíteni a velük való egyetértését (a megfelelő négyzet bejelölésével, mielőtt a megrendelést az eladónak elküldené). A megrendelőlapon (pl. a "megjegyzés az eladónak" mezőben) vagy egyéb módon a megrendeléssel kapcsolatban megadott vevő különleges követelményei, feltételei vagy egyéb különleges adatai nem tekinthetők a megrendelés részének, ezért nem válnak az adásvételi szerződés részévé; az eladó számára tehát nem kötelezőek és nem rónak rá semmiféle kötelezettséget. 

5. A megrendelés végrehajtásával és feladásával, valamint az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a vevőnél felmerült költségeket (azaz pl. az eladóval folytatott kommunikáció költségeit) maga a vevő viseli. Ezek a költségek nem térnek el az eladó, mint a Cseh Köztársaságban székhellyel rendelkező szervezet felé történő kommunikáció átlagos alapdíjától.

6. Az eladó kifejezi az adásvételi szerződés megkötésére való szándékát azáltal, hogy az áruk vagy szolgáltatások eladására vonatkozó ajánlatot tesz az internetes áruházban, az ott felsorolt feltételekkel (különös tekintettel az árakra és másokra), azaz különösen a www.varazslatosjatekok.hu weboldalon, és ezen feltételek értelmében. Amennyiben a jelen feltételek másként nem rendelkeznek, a vevő (kötelező) megrendelése megküldésének pillanatában az eladónak az adásvételi szerződés megkötésre kerül. Ettől a pillanattól kezdve kölcsönös jogok és kötelezettségek jönnek létre a vevő és az eladó között, amelyeket az adásvételi szerződés és a jelen feltételek tartalmaznak, amelyek az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés azonban nem jön létre, ha a megrendelés olyan adatokat tartalmaz, amelyek alapján az eladónak jogszerű kétségei merülhetnek fel a vevő valódi személyazonosságával kapcsolatban, vagy az adásvételi szerződés megkötésére irányuló szándékának komolyságáról és/vagy abban az esetben, ha a megrendelés olyan árukra vonatkozik, amelyeket nyilvánvaló hibákkal mutatnak be az internetes áruházban, különösen az ár vagy egyéb tulajdonságok szempontjából. Ebben az esetben az e-mail megerősítés az ezen cikk (7) bekezdése értelmében sem kerül figyelembe vételre; ilyen esetben az eladó általában kapcsolatba lép a vevővel az adásvételi szerződés tartalmáról és annak esetleges megkötéséről szóló további tárgyalások céljából.

7. Közvetlenül a megrendelés kézhezvétele után az eladó megküldi a vevőnek a megrendelés kézhezvételének visszaigazolását (ezen feltételek között csak "e-mail visszaigazolás") a vevő által az internetes áruházban az árurendelés alatt megadott e-mail címre. Az e-mail visszaigazolás a vevő megrendelésének visszaigazolásaként tekintendő az eladó által, valamint az eladó és a vevő között a jelen cikk (6) bekezdésével összhangban megkötött adásvételi szerződés megerősítéseként; e tekintetben az e-mail visszaigazolást és annak minden mellékletét az adásvételi szerződés tartalmának dokumentumának (másolatának) kell tekinteni a polgári törvénykönyv 1822. § (2) bekezdése értelmében, valamint a polgári törvénykönyv 1827. § (1) és (2) bekezdése értelmében vett megerősítést. Az e-mail visszaigazolás melléklete az eladó jelenlegi üzleti feltételeinek (vagyis ezeknek a feltételeknek) a másolatából áll.

8. Az internetes áruházban az eladó általában nem engedélyezi az előrendeléseket. Ha egy ilyen előrendelés engedélyezve van, akkor a megrendelésre vonatkozó jelen feltételek értelemszerűen alkalmazandók.

 

V.Információ az árukról és az árakról

1. Az összes áru bemutatása az internetes áruházban informatív jellegű, és az eladó a jelen feltételeknek megfelelően nem köteles az ilyen módon bemutatott árukra adásvételi szerződést kötni, vagy ezen feltételeknek megfelelően elállhat az ilyen szerződéstől. Az áruk internetes áruházban történő bemutatását tehát olyan áruk katalógusának kell tekinteni, amelyeknek rendelkezésre állásáról és főbb jellemzőiről az eladó tájékoztató jellegű információkat közöl. Az eladó nem vállal felelősséget az internetes áruházban bemutatott áruk azonnali elérhetőségéért; az áruk beszerzési árának meghatározásához az internetes áruház webes felületén a megrendelés megtételekor megjelenített ár a meghatározó, amennyiben a jelen feltételek másként nem rendelkeznek. 

2. A www.varazslatosjatekok.hu internetes áruházban található áruk általános forgalmi adót tartalmaznak (ÁFA).

3. Az áruszállítási módok az internetes áruház Szállítási ár (https://www.varazslatosjatekok.hu/szalitasi_ar/) részben, és egyúttal a megrendelési űrlap keretén belül is megtalálható.  A beszerzési ár árának fizetési módjairól az internetes áruház Fizethet a következő módszerekkel (https://www.varazslatosjatekok.hu/szalitasi_ar/) részben talál információt, és egyúttal a megrendelési űrlap keretén belül is megtalálható.

4. Az online áruházban az áruk vételárára vonatkozó engedmények egymással nem kombinálhatók.

 

VI.Felhasználói fiók


1. Az internetes áruházban történt vevői regisztráció alapján a vevő hozzáférhet a felhasználói fiókjához. Az felhasználói fiókon keresztül a vevő árut rendelhet az internetes áruházban, miközben általában nem kell (újra) megadnia bizonyos adatokat a megrendelőlapon, amelyeket már megadott a felhasználói fiók regisztrációja és/vagy adminisztrációja során. A felhasználói fiók tartalmazhat más funkciókat is, amelyek a vevő által az internetes áruház használatával kapcsolatosak (pl. a korábbi megrendelések áttekintése, hűségkedvezmények, stb.). A felhasználói fiók megléte nem feltétele az áruk internetes áruházban történő megrendelésének.

2. A vevő felelős minden olyan adat pontosságáért és időszerűségéért, amelyet a felhasználói fiók regisztrációja és/vagy annak későbbi adminisztrációja során adott meg. A vevő által a felhasználói fiókban megadott adatok helytállónak, időszerűnek és teljesnek tekintendők.

3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév (esetleg a vevő aktív e-mail címe formájában) és jelszó biztosítja. A vevő köteles megőrizni azon információk bizalmas jellegét, amelyek lehetővé teszik a felhasználói fiókjához való hozzáférést harmadik felek számára, és amennyire ésszerűen tőle megkövetelhető, gondoskodni arról, hogy harmadik személyek ne sértsék a felhasználói fiókjához való hozzáférés biztonságát. Ebben az összefüggésben az eladó nem felelős a felhasználói fiók bármilyen harmadik fél általi esetleges visszaéléséért.

4. A vevő nem jogosult bármilyen harmadik fél számára engedélyezni a felhasználói fiók használatát.

5. Az eladó jogosult indoklás nélkül bármikor megszüntetni a felhasználói fiókot. Ez különösen akkor érvényes, ha a felhasználói fiókot a vevő nem használja hosszú ideig (azaz általában legalább tizenkét egymást követő hónapban), és/vagy ha a vevő megsértette vagy sérti az adásvételi szerződést vagy a jelen feltételeket. A vevő tudomásul veszi, hogy nem szerez semmiféle jogot a felhasználói fiókra, ezért annak megszüntetése nem okozhat számára kárt.

6. A vevő bármikor kérheti az eladót, hogy törölje a felhasználói fiókját, általában e-mailben az info@varazslatosjatekok.hu címen; Az eladó teljesíti az ilyen a kérést. A vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók törlésére irányuló kérelem feldolgozása az eladó által a vevő személyazonosságának ellenőrzésével, vagy a vevő egyéb szükséges együttműködésével járhat.

7. A vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók (de az internetes áruház mint ilyen) lehetséges, hogy nem áll rendelkezésre éjjel-nappal, különös tekintettel az Eladó és/vagy harmadik felek megfelelő műszaki felszerelésének szükséges karbantartására. 

 

VII.Fizetési feltételek és az áru szállítása

1. A megrendelt árut a rendelkezésre állás és az eladó működési képességeinek függvényében a lehető leghamarabb kiszállítják és kézbesítik a vevőnek, általában hét (7) munkanapon belül azután, hogy az eladóhoz megérkezett a megfelelő megrendelés és/vagy miután a vevő kifizette (a választott fizetési módtól függően) azt. Az áruk Csehországon kívüli (azaz pl. Magyarország területére) történő kiszállítása esetén a szállítási idő hosszabb lehet. A Vevőt időben értesítjük a szállítási határidő jelentős meghosszabbításáról. A Vevőt az áru szállításáról általában a Vevő által az Internetes Áruházban az árurendelés részeként megadott e-mail címen tájékoztatjuk.

2. Az áru kézbesítettnek tekintendő, amikor arra a címre ki volt szállítva, amelyet a vásárló az internetes áruházban tett megrendelésében megjelölt, illetve más, a vásárló által meghatározott címre való kézbesítéssel, illetve a vásárlónak és/vagy általa megbízott személynek az eladó telephelyén át volt adva (amikor az árut személyesen veszi át a megfelelő gyűjtőhelyen, azaz különösen az eladó telephelyén).

3. Az eladó csak a Cseh Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és Magyarország területén szállítja az árut.

4. A Vevő a Megrendelés elküldése előtt az online áruházban található megrendelőlapon kiválasztja az áru kézbesítésének konkrét módját. Szállítási költségek, ill. Az áru szállítási költségét, ill. a kiszállítási költséget teljes egészében a Vevő fizeti; ezek a költségek a választott szállítási módtól függően változnak. Az áru szállítási módjának áttekintése az internetes boltban a Szálitási ár (https://www.varazslatosjatekok.hu/szalitasi_ar/) részben található, és egyúttal a megrendelési űrlap keretén belül is megtalálható. Abban az esetben, ha a Vevő és az eladó kifejezetten írásban megállapodnak egy másik különleges szállítási módról, a Vevő viseli a kockázatot (vagyis ideértve különösen a vagyoni kár kockázatát) és az ezzel a más szállítási móddal járó többletköltségeket.

5. Ha az eladó a rendelés, ill. adásvételi szerződés szerint köteles az árut a Vevő által megadott helyre szállítani, a Vevő köteles az árut a kiszállításkor átvenni. Abban az esetben, ha a Vevő oldalán keletkezett okokból az árut ismételten vagy más módon kell szállítani, mint az adásvételi szerződésből (azaz a megrendelésből) következik, a Vevő köteles megtéríteni az áruk ismételt kiszállításával vagy egy másik kézbesítési módszerhez kapcsolódó költségeket.

6. Az áru szállítójától (fuvarozójától) történő átvételekor a Vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén azonnal értesíti a szállítót. Amennyiben az áru csomagolása sérült, ami a szállítmányba való jogosulatlan behatolást jelezhet, a vevő nem köteles a szállítmányt a szállítótól (fuvarozótól) átvenni. Ha a termék csomagolása és/vagy maga a termék mechanikailag sérült, a Vevő, aki nem fogyasztó, köteles a szállítmány károsítását a szállító (fuvarozó) jelenlétében írásban rögzíteni, és ezt a tényt a szállító (fuvarozó) által írásban megerősíttetni; hasonló eljárást ajánlunk a Vevőnek, aki fogyasztó. Az ilyen dokumentum alapján az adott Vevő számára ésszerű kedvezményt nyújtunk, vagy új terméket szállítunk. A szállító (fuvarozó) szállítólevelének (és/vagy más hasonló dokumentum) aláírásával a Vevő, aki nem fogyasztó, vállalja az áru átvételét, és megerősíti, hogy az áru mechanikailag sértetlenül, épen érkezett meg.

7. Az áru tulajdonjoga a vételár eladónak való teljes kifizetésével (beleértve az áru szállításának és a választott fizetési mód költségeit) és átvevésével száll át a vevőre. Az áru véletlen megsemmisüléséért, károsodásáért vagy elvesztéséért a felelõsség az áru átvételekor vagy abban az idõpontban terheli a vevõt, amikor köteles volt átvenni az árut, de az adásvételi szerződés megszegésével nem cselekedett így.

8. A vevő a megrendelés elküldése előtt az áru megvásárlásának konkrét fizetési módját választja az online áruházban található megrendelőlap kitöltése részeként. Az áruk beszerzési árának fizetési módjairól az internet áruház Fizethet a következő módszerekkel (https://www.varazslatosjatekok.hu/szalitasi_ar/) részben olvashat, és és egyúttal a megrendelési űrlap keretén belül is megtalálható. Az eladó adózási okmányt - számlát állít ki a vevőnek. Az adódokumentum általában a szállított árukhoz van csatolva.

9. Amennyiben a vevő az átutalással kiválasztott fizetési mód szerint nem fizeti ki a megrendelt árut tizennégy (14) napon belül annak létrehozásától, az eladó jogosult a vonatkozó vételi szerződéstől elállni (és így a megrendelést „sztornírozni“). 

 

VIII.A szerződéstől való visszalépés 

Az Értékesítő, s a Vásárló is, vagy teljesen, vagy részben, bármikor visszaléphet az Adásvételi szerződéstől, amennyiben fennállnak a  szerződéstől való visszalépés  törvényes okai, elsősorban a Polgári Törvénykönyv módosítása szerint.   

1. Továbbá, az Értékesítőnek jogában áll teljesen, vagy részben visszalépni az  Adásvételi szerződéstől, s azt bármikor, az áru Vásárló részére való átadása előtt, az esetben, ha a alábbi okok bármelyike fennáll:  

a) az esetben ha az áru nincs kéznél  a megrendelt mennyiségben, vagy mértékben (vagyis, az  Értékesítő raktárában jelenleg nincs elegendő mennyiségben),  azt, tekintet nélkül a készlethiány okára; és/vagy  

b) ha a speciális árú (kedvezményes ) árucikk nagyobb mennyiségben lett megrendelve, mint amelyet általában egy Vásárló individuális szükségletének lehet tekinteni, az esetben, ha a Vásárló normál fogyasztó (viszont tekintet nélkül arra, hogy a Vásárló az adott esetben ténylegesen fogyasztó, vagy nem); és/vagy   

c) az esetben, ha az Értékesítő, harmadik személy és/vagy külső körülmények miatt, nem képes a Vásárló részére az árut, a körülményeknek megfelelő határidőn belül és olyan feltételek mellett bebiztosítani (főleg anyagi szempontokból, de más okok miatt sem), ami tőle ésszerűen megkövetelhető, és/vagy kiderül, hogy a Vásárló, a megkötött Adásvételi szerződést megszegte; és/vagy          

d) a megrendelt áru ára (és/vagy, az áru más alapvető tulajdonságai) az e-shopban, valószínüleg, hibásan volt feltüntetve (vagyis, nyilvánvalóan más az ár, mint az ilyen típusú áru esetén szokásos); a Vásárló tudomásúl veszi, hogy ilyen esetben, az Értékesítő nem köteles az árut/és/vagy a szolgáltatásokat, a Vásárlónak a hibásan feltüntetett áron értékesíteni, s azt,  abban az esetben sem, ha a Vásárlónak, ezen Körülmények szerint, e-mail elismervény lett küldve, s anélkül, hogy az Értékesítő, saját akaratából, köteles lenne az Adásvételi szerződéstől ellépni, ugyanis, ebben az esetben, az Adásvételi szerződést nem lehet megkötöttnek tekinteni (ennek ellenére, ilyen esetben, az  Értékesítő, a kétség eloszlatása érdekében, hivatalosan elléphet az Adásvételi szerződéstől); ha bekövetkezik ilyen eset,  az Értékesítő, a Vásárlónak, felesleges késedelem nélkül felvilágosítást nyújt az ilyen téves árakról ( vagy az áru más tulajdonságairól), esetleg a Vásárló e-mail címére aktuális ajánlatot küld az Adásvételi szerződés megkötésére ( a Vásárló megrendeléséből kiindulva); az így módosított ajánlat, az új Adásvételi szerződés megkötésére szolgáló új ajánlatnak lesz tekintve, s az új Adásvételi szerződés, így, azzal az igazolással lesz megkötve, melyet a Vásárló email útján elküldött az Értékesítő´e-mail címére.   

2. Az Értékesítő az Adásvételi szerződéstől pl. úgy léphet el, hogy felmondási értesítést küld a Vásárló e-mail címére. Az esetben, ha az  Értékesítő, bármilyen, az illetékes cikk 2. bekezdése szerinti okból, ellép az Adásvételi szerződéstől, az Értékesítő, az Adásvételi szerződéstől való visszalépés bejelentését követő tizennégy (14) napon belül, köteles a Vásárló részére visszatéríteni az összes pénzügyi eszközöket, beleértve az illetékes áru kikézbesítésével kapcsolatos kiadásokat, melyeket, a (felmondott) Adásvételi szerződés alapján, a Vásárlótól átvett, s azt ugyanolyan módon (ebből kifolyólag a Vásárló ugyanazon számla számára), mint ahogy átvette, esetleg, a Vásárló által meghatározott módon.  

3. Vásárlónak – fogyasztónak jogában áll, indoklás nélkül, ellépni az eshop www.varazslatosjatekok.hu  közvetítésével megkötött Adásvételi szerződéstől, mégpedig az áru átvételét követő tizen négy (14) napon belül. Az esetben, ha az Adásvételi szerződés tárgyát többféle árufajta képezi és/vagy az árucikkek több részének a kiszállításáról van szó, a tizennégy napos határidő, az áru utolsó, ilyen kikézbesítés kézhezvételének a napjával kezdődik. Az esetben, ha az Adásvételi szerződés tárgya, az áruk rendszeresen ismételt kikézbesítése, a tizennégy napos határidő, az első ilyen áruátvétellel kezdődik. 

4. Az esetben, ha a Vásárló, az Értékesítővel való kapcsolatban érvényesíti az Adásvételi szerződéstől való ellépés jogát, ezt köteles, vagy az Értékesítő cég központjának a címére, írásban elküldeni, és/vagy e-mail útján az info@varazslatosjatekok.hu címre; ez esetben, a Vásárló, köteles igazolni azon áruk  megvásárlását, melyekkel kapcsolatban el akar lépni az illetékes Adásvételi szerződéstől (vagyis Megrendelést, esetleg magát az Adásvételi szerződést, mint ilyet),  s azt rendszerint, az illetékes Megrendelés megfelelő azonosításával, esetleg az Adásvételi szerződéssel, s más, esetleg a vásárlással, s az illetékes áru kiszerelésével kapcsolatos további iratokkal (elsősorban adóokmány, szállítólevél, bankszámla kivonat, stb.)  AVásárló – fogyasztó, az Adásvételi szerződéstől való ellépés esetén, használhatja az Adásvételi szerződéstől való ellépési mintát is, mely ezen Feltételek kelléke; a Vásárló – fogyasztó részére, az Adásvételi szerződéstől való ellépési minta használata nem kötelező. Az Adásvételi szerződéstől való ellépési határidő, ezen cikk 4. bekezdése értelmében be van tartva, ha a Vásárló – fogyasztó, az Adásvételi szerződéstől való ellépés megfelelő nyilatkozatát, az illetékes határidő eltelte előtt, ezen előírás szerint, elküldi az Értékesítő részére.  

5. Az esetben, ha a Vásárló  visszalép az Adásvételi szerződéstől, köteles az árut, melyre  a visszalépés következményei vonatkoznak,  felesleges késedelem nélkül, legkésőbb, az Adásvételi szerződéstől való visszalépést követő tizennégy (14) napon belül, az  Értékesítő részére visszaküldeni, s azt, az illetékes áru jellegének megfelelő módon. Továbbá, a Vásárló viseli az áru, Értékesítőnek való visszaküldésével kapcsolatos kiadásokat, s azt tekintet nélkül a visszaküldés módjára és kiadásokra (beleértve azokat az eseteket is, mikor tekintettel, az illetékes áru jellegére, nem lehet szokásos módon, postán visszaküldeni). 

6. Az esetben, ha a Vásárló visszalép az Adásvételi szerződéstől, az Értékesítő, felesleges késedelem nélkül, legkésőbb, az Adásvételi szerződéstől való visszalépést követő tizennégy (14) napon belül, köteles visszatéríti neki az összes pénzügyi eszközöket, melyeket átvett annak az árunak a  vételáraként, melyre a visszalépés következményei vonatkoznak (beleértve a Vásárló részére, az áru átadásával összefüggő kiadásokat, s azt, az áru kikézbesítése idején legolcsóbb kikézbesítési módszernek megfelelő értékben), s ugyanúgy (azonos fizetési módon),  mint amilyennel a Vásárló átvette, ha az Értékesítő és a Vásárló nem egyeztek meg másképp, ami viszont nem vezet az Értékesítő további költségeihez. Ez nem érinti a cikk 8. bekezdését. 

7. Az esetben, ha a Vásárló, bármilyen módon,  visszalép az Adásvételi szerződéstől, az Értékesítő nem köteles a pénzügyi eszközöket addig visszatéríteni, amig a Vásárló megfelelő módon nem adja vissza azt az árut, melyre a visszalépés következményei vonatkoznak, és/vagy nem bizonyítja be, hogy az illetékes árut, az Értékesítőnek rendben visszaküldte. 

8. A Vásárló-fogyasztó csak olyan mértékben felelős az Értékesítőnek  annak az árunak a lecsökkent értékéért, melyre a visszalépés következményei vonatkoznak, amennyiben ez az értékcsökkenés, tekintettel az áru jellegére és tulajdonságaira, kizárólag az áru nem megfelelőtlen módon történő kezelésének a következménye. A Vásárló – vállalkozó,  korlátozás nélkül felelős.  

9. A Vásárló köteles az Értékesítőnek minden árut, melyre a visszalépés következményei vonatkoznak,  lehetőség szerint sértetlen, nem elhasznált és nem szennyezett állapotban visszaadni, lehetőség szerint eredeti (sértetlen) csomagolásban. Az Értékesítőnek, az így visszaadott áru esetében, jogában áll a egyértelműen beszámítani kártérítési igényeket (az esetben, ha a kár a Vásárló felelőssége megszegésének az eredménye), s a Vásárló kártérítési igényével szemben, jogában áll levonni az illetékes áru vételárából. 

10. Az esetben, ha az Értékesítő, a megrendelt áruval együtt, a Vásárló részére ajándékot ad (ajándék“; vagyis a Vásárló megrendelésén kívüli áru, melynek vételárát a Vásárló, az a Értékesítőnek nem téríti meg), az Értékesítő  a Vásárló között megkötött, felbontó feltételű ajándékozási szerződés azzal, hogy ha a Vásárló ellép az Adásvételi szerződéstől, az ajándékszerződés, tekintettel az ajándékra, érvénytelenné válik, s a Vásárló köteles az így kapott ajándékot, az áruval együtt, visszatéríteni.     

11. Továbbá, a Vásárlónak jogában áll, ezen Feltételek IX. cikke szerint,  az  Adásvételi szerződést felmondani. 

12. A Vásárlónak, a Feltételek ezen cikke értelmében, nincs joga az Adásvételi szerződést felmonani, ha az illetékes szerződés az alábbiakra vonatkozik: 

a) szolgáltatások nyújtása az esetben, ha azokat a Vásárló előzetes, kifejezett hozzájárulásával teljesítették,  az Adásvételi szerződéstől való ellépési határidő lejárta előtt, s ha az Értékesítő, a szerződés megkötése előtt, tájékoztatta a Vásárlót arról, hogy ez esetben nincs joga a szerződéstől ellépni; és/vagy  

b) olyan termékértékesítés, vagy szolgáltatásnyújtás esetén, melyek ára a pénzügyi piac ingadozásától függ, függetlenül az Értékesítő akaratától, s mely beállhat  a szerződéstől való ellépés idején; és/vagy  

c) olyan szeszesitalok értékesítése esetén, melyeket csak harminc (30) nap eteltével képes leszállítani, s melyek ára, az  Értékesítő akaratától függetlenül, a pénzügyi piac ingadozásától függ; és/vagy  

d) olyan termékek esetében, melyeket a Vásárló kívánsága szerint, s kizárólagosan személye részére voltak módosítva; és/vagy  

e) gyorsan romlandó termékek, vagy áruk esetében, melyek szállítás után, helyrehozhatatlanul más árukkal lettek összekeverve;  és/vagy  

f) zárt csomagolásban kikézbesített áruk, melyeket a Vásárló, kivett a csomagolásból,  s hygiéniai okok miatt nem lehet visszaadni;  és/vagy  

g) audió- vagy videófelvételek, vagy számítógépes programok szállítása, ha a Vásárló az eredeti csomagolást megsértette;  és/vagy    

h) újságok, időszakos folyóiratok, vagy magazinok;  és/vagy  

i) digitális tartalom, ha nem volt adathordozón kézbesítve, s ha a Vásárló előzetes, kifejezett beleegyezése alapján, az Adásvételi szerződéstől való felmondási határidő eltelte előtt lett kikézbesítve; és/vagy   

j) további, a Vásárlóra vonatkozó, érvényes jogszabályokból kifolyó, elsősorban a Polgári Törvénykönyv 1837 §. szerinti esetekben, 

 

IX.Jogok hibás teljesítés esetén, reklamáció 

1. Az Értékesítő és Vásárló hibás teljesítésből eredő jogai és kötelezettségei, az illetékes, kötelező érvényű jogszabályoknak, elsősorban a módosított Polgári Törvénykönyvnek vannak alárendelve. 

2. Az Értékesítő felelősséggel tartozik a Vásárlónak-fogyasztónak azért, hogy az Adásvételi szerződés tárgyát képező termék, az  Értékesítő általi átvétel idején nem hibás, vagyis nincs ellentétben az Adásvételi szerződésben foglaltakkal.  Az Értékesítő, a Vásárló-fogyasztó általi áru átvételekor elsősorban jótállással tartozik azért, hogy: 

a) az áru azokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, melyekkel kapcsolatban az Értékesítő és a Vásárló megállapodtak, ilyen megállapodás hiányában, az áru, az  adott összefüggésben, az Értékesítő által kizárólagosan megismertetett tulajdonságokkal rendelkezik és/vagy olyan tulajdonságokkal, melyeket a Vásárló ésszerűen elvárhat, tekintettel az illetékes áru természete, s az internetes üzletben való prezentáció alapján; és hogy 

b) az áru alkalmas arra a használatra, melyet az Értékesítő, a használat céljával kapcsolatban, kizárólagosan elmondott, és/vagy arra a használatra, melyre az ilyen típusú árut általában használni szokták; és hogy  

c) az áru minősége és kivitelezése megfelel a megállapodás szerinti mintának, vagy  modellnek, az esetben, ha a minőség és a kivitelezés  a megállapodás szerinti minta, vagy modell szerint lett meghatározva (ami rendszerint nem felel meg az online áruházakban szokásos értékesítési módszernek); és hogy  

d) ar áru mennyisége, mértéke, vagy súlya megfelel az Adásvételi szerződésben foglaltaknak, azaz, a Vásárló Megrendelésének; és hogy  

e) az áruk eleget tesznek a kötelező jogi előírások követelményeinek 

3. Az esetben, az áruk, melyekre az Adásvételi szerződés vonatkozik, a Vásárló – fogyasztó  általi átvétel idején -  az illetékes Feltételek értelmében, nem felelnek meg az Adásvételi szerződésben megállapodott feltételeknek, a Vásárló – fogyasztónak joga van arra, hogy az Értékesítő ingyenesen és felesleges késedelem nélkül az árukat (cikkeket), az  Adásvételi szerződésben megállapodott állapotba hozza, s azt a 3. pont szerint, s azt a Vásárló – fogyasztó  választása szerinti módon, vagy az illetékes áru (cikk) új termékre való cseréje útján, vagy javítással. Az esetben, ha az áru jellegére, vagy hibájára való tekintettel, ez az eljárás nem lehetséges, a Vásárlónak jogában áll megfelelő árengedményt kérni, vagy, a reklamált áru tekintetében, ellépni a vonatkozó Adásvételi szerződéstől (ezen cikk 5. fejezetében foglalt feltételek mellett). Ez nem érvényes a Feltételekben leírtak szerint azokban az esetekben, amikor a Vásárló – fogyasztónak, már a szerződés megkötése idején  tudomása volt a fent említett, Adásvételi szerződéssel való megfelelőtlenségről, és/vagy, azt ő okozta. 

4. A Vásárlónak – fogyasztónak, e cikk 3. bekezdése szerint,  kizárólag az esetben áll jogában ellépni az Adásvételi szerződéstől, ha az áru kifogásolt hibája, az  Adásvételi szerződés feltételei súlyos megsértésének nyilvánítható, és/vagy a  Vásárló – fogyasztó nem képes az illetékes árut megfelelően használni, s azt, az áru azonos hibájának ismétlődése miatt, annak ellenére, hogy az Értékesítő azt korábban megjavította és/vagy az illetékes áru nagyszámú, ismétlődő hibája, lehetetlenné teszi a használatát és/vagy javítását.  . 

5. Az esetben, ha az áru hibája, melyre az Adásvételi szerződés vonatkozik, megjelenik az áru, Vásárlóval való átvételét követő hat (6) hónapon belül,  az a feltevés jut érvénybe, hogy az áru, már, a Vásárlóval történő kézhezvétel idején hibás volt.  Vásárlónak - fogyasztónak jogában áll az Értékesítőtől kártérítést követelni az Adásvételi szerződés tárgyát képező fogyasztási cikkekben megjelenő hibára, s azt az áru kézhezvétele utáni huszonnégy (24) hónapon belül. Ezt a rendelkezést nem lesz alkalmazni abban az esetben, ha a hiba az illetékes áru természetéből fakad, és/vagy (i) az előforduló hiba miatt leértékelt áruról van szó, melyet olcsóbb áron értékesítettek, vagy (ii) elhasznált áru, mely elhasználódását  a szokásos használat okozta, és/vagy (iii) használt és/vagy kopott áruként értékesített cikkek, melyek károsodási/kopási mértéke megfelel az áruk használatának/és vagy kopásának a mértékével, s az ezen Vásárlóval való átvétel idején. 

6. A Vásárló az Értékesítőnél az árut úgy reklamálja, hogy a reklamált áruval együtt (melyet a Vásárló, az Értékesítő részére komplett állapotban kikézbesít, ideális esetben eredeti csomagolásban, a kapcsolódó iratokkal, beleértve a használati utasítást és az áru további kellékeit, ha a reklamáció tárgya nem az áru, vagy részeinek a hiánya,  és/vagy ha másképp nem egyezik meg az Értékesítővel), a Vásárló írásban közli az Értékesítővel személyi adatait, s a Megrendelés adatait, mely alapján a reklamált áru ki lett részére kézbesítve, a reklamáció okának alapos megismertetése, beleértve a megoldási javaslatot, s azt ideális esetben, mindent, kitöltött reklamációs protokoll formájában, melynek mintáját e Feltételek mellékletében találja.   

7. A Vásárló, a reklamált árut (dolgot), ha nem egyezik meg az Értékesítővel másképp,  az alábbi címre juttatja el: František Kožuch – Kouzelné hry, areál TEBA Stavby (bývalá pekárna), Polní 1109, Kadaň 432 01, Česká republika. A reklamáció kezdete az a pillanat, mikor a Vásárló érvényesíti a hibás teljesítéssel kapcsolatos reklamációs joga gyakorlatát, s a reklamált áruval (dolgokkal) együtt, szabályszerűen eljuttatja az  Értékesítőhöz. Az Értékesítő köteles a Vásárlónak a vonatkozó reklamációs jog alkalmazását igazolni; az  Értékesítő, reklamáció átvételével kapcsolatos igazolása tartalmazza az illetékes reklamáció dátumát, tartalmát és a reklamáció rendezésének javasolt módját. A reklamáció eintézésével kapcsolatban, az Értékesítő a Vásárló részére visszaigazolást ad ki, mely tartalmazza az illetékes reklamáció rendezésének a módját és időpontját, beleértve az áru (dolog) esetlegesen szükséges javításának, s a javítás időhosszának az igazolását, vagy az illetékes reklamáció, Értékesítő általi elutasításának az okait.  

8. Az Értékesítő, vagy az általa megbízott személy, dönteni fog a reklamáció rendezési módjáról, s azt közvetlenül, az Értékesítőnél való benyújtást követően, komplikált esetekben, általában a reklamáció Értékesítőnél való benyújtását követő három (3) munkanapon belül. Ebbe az időszakba nincs beleszámítva a hiba szakmai kiértékelésére szükséges idő.  A reklamációt, a hiba eltávolításával együtt, a fogyasztói ügyekben, felesleges késedelem nélkül kell elintézni, legkésőbb, a reklamáció benyújtását követő harminc (30) napon belül, s azt abban az esetben, ha az Értékesítő, a Vásárlóval nem állapodott meg hosszabb időben. Ezen időszaknak az eredménytelen lejárta, az Adásvételi szerződés jelentős 8.megsértésének lesz nyilvánítva, mely következtében a Vásárlónak-fogyasztónak jogában áll az Adásvételi szerződéstől ellépni a reklamáció tárgyát képező áru (dolog) a tekintetében.   

9. A Vásárlónak nincs joga a hibás teljesítés ellen reklamálni az esetben, ha már a Megrendelés előtt tudta (és/vagy tekintettel az áru prezentációjára az internetes üzletben, tudnia kellet volna), hogy az illetékes, általa megrendelt áru hibás, vagy, ha a hibát a Vásárló okozta, s azt közvetlenül és /vagy más személyeken keresztül. 

10. A Feltételek ezen cikkében feltüntetett indokolt reklamáció esetén, a Vásárlónak- fogyasztónak joga van a reklamáció benyújtásával kapcsolatban keletkezett, célszerűen felhasznált költségek megtérítésére. Erre való igényt, a Vásárló-fogyasztó, az Értékesítőnél, a reklamáció benyújtására előírt határidő lejártát követő egy (1) hónapon belül támaszthat.   

11. A Vásárló és Értékesítő, hibás teljesítéssel kapcsolatos  jogait és kötelességeit továbbá, a  módosított Polgári Törvénykönyv szabályozza, elsősorban a Polgári Törvénykönyv  § 1914-  -1925, § 2099 - 2117 és § 2161 – 2174 módosított rendeletei, s a  módosított fogyasztóvédelmi 634/1992 törvény ( a továbbiakban csak „fogyasztóvédelmi törvény“).   

 

X.Kézbesítés 

 

1. Az Értékesítő és a Vásárló, minden írásbeli korrespondenciát, kölcsönösen, írásban és/vagy elektromos posta útján (e-mail) intéz, kivéve, ha a jelen Feltételek nem rendelkeznek kifejezetten másként. 

2. Az illetékes Vásárló és Értékesítő részére elektronikus úton küldött levelezés, kizárólag  akkor lesz kikézbesítettnek minősítve, ha az info@varazslatosjatekok.hu, címre lesz küldve és kikézbesítve, kivéve, ha a Vásárló és az Értékesítő, írásban, másképp egyeztek meg.

3. Az illetékes Vásárló és Értékesítő részére elektronikus úton küldött levelezés, kizárólag  akkor lesz szabályszerűen elküldöttnek és kikézbesítettnek  minősítve, ha az Ügyfélszámlán feltüntetett e-mail címre és/vagy a Vásárló Megrendelésén megadott címre lesz küldve és kikézbesítve, kivéve, ha a Vásárló és az Értékesítő írásban, másképp egyeztek meg.   

 

XI.Bíróságon kívüli vitarendezés 

1. A Vásárló - fogyasztó, a vásárlási megállapodás szerinti fogyasztói vitákhoz, használhatja az Európai Bizottság által www.ec.europa.eu/consumers/odr. weboldalon létrehozott online vitarendezési platformot. Továbbá, a Vásárló – fogyasztó igénybe veheti az Európai Fogyasztó Központot, melynek címe: Štěpánská 567/15, 120 000 Prague 2, honlap: https://evropskyspotrebitel.cz/en/, mely ebben az összefüggésben, az Európai Parlament és Tanács  (EU) 524/2013 számú 2013 május 21.-i rendelete szerint, s a rendelet módosításáról szóló (ES) 2006/2004 és 2009/22/ES  (szabályzat a fogyasztói viták on-line rendezésére) a fogyasztói viták on-line rendezésére szolgáló kapcsolattartó pontot.  

2. A Vásárlónak – fogyasztónak, a fogyasztóvédelmi törvény értelmében, jogában áll, az Adásvételi szerződésből adódó fogyasztói jogviták perenkívüli rendezésére. Az Adásvételi szerződésből adódó fogyasztói viták perenkívüli rendezésére, a Česká obchodní inspekce (Cseh Kereskedelmi Ellenőrző hatóság) hivatott, székhelye Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, adr@coi.cz, www.adr.coi.cz. A Vásárló – fogyasztó, a weboldalon lévő internetes űrlapon nyújthat be javaslatot az illetékes eljárás megindítására. 

3. Az Értékesítő, kereskedelmi engedélye alapján, jogosult az áruk értékesítésére. A kereskedelmi ellenőrzést, az illetékes, hatáskörrel rendelkező, kereskedelmi engedélyezési iroda végzi. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrző hatóság (Česká obchodní inspekce), többek között, korlátozott mértékben, ellenőrzi  a fogyasztóvédelmi törvény betartását is.  

4. Az Értékesítő bebiztosítja a fogyasztók panaszainak az intézését ( vagyis elsősorban a Vásárlót is, ha fogyasztó), melyek az  Értékesítő e-mail címére érkeznek info@varazslatosjatekok.hu. Az  Értékesítő, a panasz elintézéséről az értesítést, a panaszos fogyasztó elektronikus címére  küldi. 

 

XII. Adatvédelmi irányelvek 

1. Az Értékesítő teljesíti a Vásárlóval (tehát Vásárlóval-fogyasztóval) szembeni tájékoztatási kötelezettségét, a személyes adatok feldolgozása során, az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívüli helyezéséről szóló 2016/678 Európai parlamenti és tanácsrendelet 13. cikke értelmében. (Személyes adatok védelmére vonatkozó általános szabályzat) a Vásárló személyes adatainak az Adásvételi szerződés teljesítése és annak megtárgyalása céljából történő feldolgozására, a www.kouzelnehry.cz a www.varazslatosjatekok.hu weboldalak felhasználása céljából. Az Értékesítő, a Vásárlók, majd internetes áruház, mint ilyen felé, szintén értékesítői  nyilvános közjogi kötelezettségei teljesítése céljából, egy speciális dokumentumon keresztül érhető el, melynek a címe: https://www.varazslatosjatekok.hu/szemelyes-adatok-vedelme.

 

XIII.Üzleti értesítések küldése és a cookie-k tárolása 

1. A Vásárló, a 480/2004 számú Törvénygyűjtemény 2.számú törvénye 7. § értelmében, az információs  társaságok egyes szolgáltatásairól és egyes törvények módosítására vonatkozó    (az információs társaságok egyes törvényeiről) későbbi rendelete szerint, beleegyezik abba, hogy az Értékesítő által küldött kereskedelmi közléseket továbbítani fogja a Vásárló elektronikus címére, vagy telefonszámára. A Vásárló személyi adatainak a feldolgozása, az üzleti értekezések elküldése érdekében, a vonatkozó GDPR rendelet 13. cikke szerint, az Értékesítő, egy speciális dokumentumon keresztül teljesíti, melynek címe: https://www.varazslatosjatekok.hu/szemelyes-adatok-vedelme. 

2. A Vásárló beleegyezik az u.n. cookies tárolásába a saját számítógépén. Abban az esetben, ha a vásárlás a weboldalon történik (vagyis internetes üzletben a www.kouzelnehry.cz és a  www.varazslatosjatekok.hu címen), az Értékesítő, Adásvételi szerződésből adódó kötelezettségei a Vásárló számítógépén a cookies  tárolása nélkül is teljesülnek, a Vásárló, az előző mondat szerint, beleegyezését bármikor visszavonhatja.  
                                                             

 

XIV.Záró rendelkezések

1. Az adásvételi szerződés cseh nyelven van megkötve. 

2. Az Értékesítő, a Polgári Törvénykönyv 1826 § 21. bekezdésének e) pontja értelmében, a Vásárlóval szemben, semmiféle viselkedési kódexszel nincs lekötelezve.

3. Az Értékesítő weboldalai tartalmához tartozó jogok (elsősorban a  www.kouzelnehry.cz és a  www.varazslatosjatekok.hu, ahol az internetes üzlet működik), beleértve az alkotóelemeket, kizárólag az Értékesítőt illetik meg.  Ezzel összefüggésben, az Értékesítő tulajdonát, többek között, az említett weboldalakhoz tartozó szerzői jogok képezik, beleértve alkotóelemeiket, különösen az internetes üzleti logók és egyébb üzleti grafika jogát; az illetékes összefüggésben, az az Értékesítőt 3.illeti meg „ Varázslatos Játékok“ , mint ilyen, internetes üzlethez tartozó elnevezés.  Az Értékesítő nem engedélyezi, hogy előzetes írásbeli engedélye nélkül más személy bármiképpen használja az Értékesítő internetes oldalainak tartalmát beleértve alkotó elemeit (különösen a www.kouzelnehry.cz a www.varazslatosjatekok.hu oldalakat, ahol az interntes üzlet működik) 

4. Az Értékesítő nem vállal felelősséget semmiféle olyan károkért, melyek, a www.kouzelnehry.cz és www.varazslatosjatekok.hu, internetes oldalak, különösen az internetes üzletnek, mint olyannak a használatával, bárkinek keletkeznek, különösen az esetben, ha az Értékesítőn kívül, más személy avatkozott bele az  Értékesítő internet oldalainak a tartalmába ( elsősorban a www.kouzelnehry.cz és/vagy ywww.varazslatosjatekok.hu) és/vagy szokásos céljukkal ellentétes használat eredményeként. A Vásárló, az internetes üzlet (on line)  használata folyamán,  nem jogosult olyan lépéseket tenni, melyek annak működésére, vagy funkcionalitására negatív hatással lesznek, esetleg a www.kouzelnehry.cz a/nebo www.varazslatosjatekok.hu weboldalak  működésére, vagy funkcionalitására is, s nem végezhet olyan tevékenységet, mely neki, és/vagy harmadik személy részére jogosulatlan beavatkozást, vagy az online üzlet bármely softweres elemének a használatát teszi lehetővé.   

5. Ezennel a Vásárló, a Polgári Törvénykönyv 1765.§ 2. bekezdése értelmében, vállalja a körülmények változásának a veszélyét.

6. Az Értékesítő elektronikus formában archiválja az Adásvételi szerződést; a Polgári Törvénykönyv 1826 § 1. bekezdésének a) pontja értelmében, az Adásvételi szerződéshez, mint ilyenhez, nem megengedett a hozzáférés; ez viszont nincs befolyással ezen Feltételek  IV. cikkének 7. bekezdésére.   

7. Az Értékesítő bármikor, (egyoldalúan) jogosult megváltoztatni, esetleg kiegészíteni ezeknek a Feltételeknek a tartalmát. Ez, a Fetételek 1. cikke szerint,  nincs befolyással az Értékesítő és a Vásárló, a Feltételek korábbi változatából származó jogaira és kötelességeire. 

8. A Feltételek melléklete tartalmazza a szerződéstől való ellépési mintának és a reklamáció nyomtatványának az űrlapját. 

9. Ezek a Feltételek 2020.6.4.-én lépnek hatályba. 

1. sz. Melléklet: A szerződéstől való ellépés mintája 
František Kožuch – Kouzelnehry.cz 
Chomutovská 1361
432 01  Kadaň
Česká republika

A másolatot e-mailem az info@varazslatosjatekok.hu címre

 

Értesítés a szerződéstől való ellépésről 

Kijelentem, hogy visszavonom a www.varazslatosjatekok.hu online áruházban vásárolt árukra vonatkozó adásvételi szerződést.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Az áru megrendelési száma: ………………………………

Az áru megrendelésének a dátuma: ………………………………

Az áru átvételének a dátuma: ………………………………

A vásárló – fogyasztó kereszt- és vezetékneve: ………………………………

A vásárló – fogyasztó címe: ………………………………………………………………

Dátum: ………………………………

A vásárló – fogyasztó aláírása: ………………………………

2. sz. Melléklet: Reklamációs űrlap minta  

František Kožuch – Kouzelnehry.cz 
Chomutovská 1361
432 01  Kadaň
Česká republika

A másolatot e-mailem az info@varazslatosjatekok.hu címre

Reklamációs űrlap

Értékesítő: František Kožuch, IČ: 67844197, DIČ: 7803052455, se sídlem Chomutovská 1361, Kadaň, 432 01, Česká republika.

A vásárló – fogyasztó kereszt- és vezetékneve: …………………………………..…………………

A vásárló – fogyasztó címe: ……………………………………………………………………

A vásárló – fogyasztó telefonszáma, e-mail címe: ……………………………………………………

A reklamált áru: …………………………………………………………………..………………

Az áru megrendelési száma: ………………………………

Az áru megrendelés dátuma: ………………………………

Az áru átvételének a dátuma: ………..………………………

Mi az oka, hogy az árut reklamálja:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

A reklamáció rendezés javaslata: ………………………………………………………………………………

A vásárló – fogyasztó számlaszáma: ………………………………

Dátum: ………………………………

A vásárló – fogyasztó aláírása: ………………………………